Location: Home » 简章下载

简章下载

clip_image001.gif

复旦大学管理学院一直致力于提供全面的、系统的、国际化的现代工商管理教育,更以百年积淀而来的复旦精神和人文底蕴为基础,帮助学员提升个人修养、完善知识结构,支持企业发展员工才能、增强核心竞争力。

2006年底在原复旦大学管理学院培训部基础上扩充成立的复旦大学高级管理人员发展中心,顺应了时代的要求,依托复旦大学管理学院雄厚的师资和专业的培训咨询人员队伍、国内外丰富的合作资源,为企业中高层管理者提供了一个系统学习世界领先的管理知识,广泛交流基于中国的实践经验,迅速拓展面向未来的战略视野,培养超越竞争的管理能力的新平台。

clip_image001.gif

 

 

报名表格下载:

[download id="1"]


 

模块课程:

[download id="4"]

[download id="5"]

[download id="6"]

[download id="7"]


 

企业家课程:

[download id="8"]

[download id="9"]

[download id="10"]

[download id="11"]

[download id="12"]

[download id="13"]

[download id="14"]

[download id="15"]

[download id="16"]

[download id="17"]


 

中高层课程:

[download id="18"]

[download id="19"]

[download id="20"]

[download id="21"]

[download id="22"]

[download id="23"]

[download id="24"]


 

[download id="3"]

[download id="2"]

复旦金融与投资总裁班